2018

Hogabu

Høgabu Hytte, Sierpień 2018

Zasnute chmurami niebo, podmokłe równiny i szczyty z twardych granitów, kręty górski szlak i mała czerwona hytte. Wielogodzinna wędrówka, szemrzące wodospady, bezludna przestrzeń, szelest myśli. Czy to wystarczy by się zagubić ? by się odnaleźć ?

02

© 2016 by Bielawski Lukasz - all rights reserved.

Created with Wix.com

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon