2018

Hogabu

Høgabu Hytte, Sierpień 2018

Zasnute chmurami niebo, podmokłe równiny i szczyty z twardych granitów, kręty górski szlak i mała czerwona hytte. Wielogodzinna wędrówka, szemrzące wodospady, bezludna przestrzeń, szelest myśli. Czy to wystarczy by się zagubić ? by się odnaleźć ?

02